Geografia i Història             Ciènces Socials - Horabaixa
                      Pla de treball         
 "There's a good reason why nobody studies history, it just teaches you too much." Noam Chomsky      

  Omet cursos disponibles

  Cursos disponibles

  Àmbit Social. Primer d'ESPA.

  Àmbit Social. Segon d'ESPA.

  Àmbit Social.Tercer d'ESPA.

  Àmbit Social. Quart d'ESPA.